Процедурата за членство е в няколко стъпки:

1. Ако сте решили, че искате да станете един от Зелените, трябва да попълните това заявление-декларация.

2. Изпратете попълненото заявление-декларация по пощата на адрес: София 1000, П.К.1554 за ПП Зелените. Освен това (по възможност) изпратете копие на заявлението по електронна поща на info@zelenite.bg

3. Заялвението ви за членство ще бъде разгледано и одобрено на следващото заседание на Националния съвет на Зелените или на местната организация във вашето населено място, ако има такава.

4. За да придобиете правата на член на Зелените, трябва да платите своя членски внос. Как става това можете да разберете тук: http://new.zelenite.bg/chlenski_vnos/

След това купонът започва!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Местни организации и представители на Зелените

МО Брюксел – е-mail: bxl@zelenite.bg
МО Варна –
е-mail: varna@zelenite.bg, kalina_miteva@yahoo.com
МО Велико Търновo
МО Възраждане, София
– тел. 088 6838 389 , е-mail: mo.vuzrazdane@gmail.com
МО Димитровград – тел. 089 987 1616, e-mail: zelenite.dimitrovgrad@gmail.com, http://dimitrovgrad.zelenite.bg
МО Изгрев, София – тел. 088 857 2436, mo.izgrev@zelenite.bg
МО Красно село, София – тел. 088 7485 141, е-mail: zelenite.mo.krasno.selo@gmail.com
МО Костинброд –  е-mail: ivo.yosifov@gmail.com
МО Младост, София – е-mail: dimitrovalp@gmail.com
МО Оборище, София – е-mail: zelenite-oborishte@googlegroups.com
МО Пазарджик – тел. 088 870 3020, е-mail: kostadin.deyanov@zelenite.bg
МО Пловдив
– тел. 0897 898 995, е-mail: mo.plovdiv@gmail.com, plovdiv.zelenite.bg
МО Русе – zelenite.ruse@gmail.com, страница във Фейсбук https://www.facebook.com/ZeleniteRuse
МО Средец, София – тел. 0887 96 58 69, е-mail: sredec.sofia@zelenite.bg, http://sredec.sofia.zelenite.bg
МО Триадица, София – е-mail: ivaylo.stoimenov@zelenite.bg
Бургастел. 089 9145 652, е-mail: zeleni.bs@gmail.com
Самоков – тел. 087 9208 708, е-mail: aglika@zelenite.bg