Съпредседатели
Зарица Георгиева
Петко Цветков

Организационен секретар
Асен Велев

Координатор местни организации
Димитър Димитров

Ковчежник
Офелия Георгиева – финанси и членски внос

Членове на Изпълнителния съвет
Димитър Илиев
Добромира Григорова
Лилия Тамамджиева
Цанко Арабаджиев

Председател на предизборния щаб
Иван Велков

Членове на Контролния съвет
Ивайло Попов – съпредседател
Иван Велов – съпредседател
Бистра Матракчиева
Калин Ангелов
Калина Митева

Членове на Националния съвет от квотата на Националното събрание
Аглика Крушовенска
Андрей Ралев
Анна Пелова
Борислав Сандов
Боряна Хрисимова
Васко Кънев
Георг Тупарев
Георги Велев
Георги Стефанов
Ива Александрова
Костадин Деянов
Кристина Димитрова
Мария Пейчева
Милена Найденова
Наталия Димитрова
Петър Кърджилов
Ранчо Киров
Стефан Ламбрев
Стоян Бешков
Стоян Йотов

Представители на местните организации
Васил Кънев – МО Възраждане, София
Елена Михайлова – МО Красно село, София
Георги Копринов – МО Пловдив
Веселин Петков – МО Брюксел
Иван Ванчев – МО Димитровград
Ивайло Йосифов – МО Костинброд
Ивайло Стоименов – МО Триадица, София
Костадин Деянов – МО Пазарджик
Кристина Димитрова – МО Средец, София
Любка Димитрова – МО Младост, София
Михаил Михов – МО Русе
Никола Йорданов – МО Слатина, София
Петър Василев – МО Изгрев, София
Ренета Томова – МО Сливен
Стефан Ламбрев – МО Оборище, София
Христина Недялкова – МО Варна
Христо Иванов – МО Мездра
Христо Йорданов – МО Сандански