Покана към кандидати с кауза

Здравейте, съмишленици,   Листите на ЗЕЛЕНИТЕ са отворени към граждани с кауза, съвместима с принципите ни. Запазваме платформата „Да върнем държавата на гражданите“ (http://bulgariangreens.blogspot.com), създадена през 2009, и продължаваме да я развиваме заедно с вас. За да има различна политика в България, ви каним да се присъедините към нас. За контакти: Борислав Сандов, borislav.sandov@gmail.com, 0887 

Continue Reading…

10927 души се подписаха за различна политика в следващото Народно събрание

Във вторник (26.03.2013 г.) малко след 14 часа внесохме необходимите документи за регистрация на Зелените за предстоящите избори. Към тях бяха приложени 9550 подписа. На 27.03.2013 г., сряда довнесохме още над 1000 подписа. Така общият брой внесени подписи в ЦИК на български граждани, подкрепящи участието на Зелените в парламентарните избори на 12 май 2013 г. е 10927 

Continue Reading…

Ако желаете да присъствате като гост

Ако не сте редовен член на Зелените, но искате да участвате в Националното събрание като гост, можете да попълните приложеното заявление за регистрация на гости и да го изпратите на организационния секретар на Зелените Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg най-късно до 17 март 2013г. Моля да имате предвид, че поради ограничения капацитет на залата с предимство са 

Continue Reading…

Обобщен календар на посочените четири важни дати

– 17 март 2013 г.: Краен срок за изпращане до ofelia.georgieva@zelenite.bg на заявление за регистрация от членове на Зелените, нечленуващи в местни организации, но желаещи да присъстват като гости – 17 март 2013 г.: Краен срок за изпращане до ofelia.georgieva@zelenite.bg на протокол от заседание на местната организация на Зелените, на което са били избрани делегатите на МО, 

Continue Reading…

Потвърдителен имейл от наша страна

След проверка на редовността на членовете, заявили желание да участват в Националното Събрание, одобрените делегати ще получат потвърдителен имейл не по-късно от 21 март 2013 г. Неплатилите членския си внос ще бъдат приканени да го заплатят в оставащия до Националното Събрание срок, ако членуват в партията отпреди март 2012 г. Всички останали (нередовни членове на 

Continue Reading…

Заявление за регистрация на националното събрание

Не по-късно от 17 март 2013 г. на адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg избраните делегати следва да изпратят и приложеното индивидуално заявление за регистрация, попълнено поотделно от всеки делегат. Задължително е избраните от МО делегати да са редовни, т.е. да са платили членския си внос съгласно изискванията, или в краен случай да го платят на място в залата. В противен случай 

Continue Reading…

Ако сте редовен член на функционираща местна организация

Ако сте редовен член на функционираща местна организация (МО), Вашата МО трябва да проведе заседание, на което да избере своите делегати. Съгласно решение на Националния съвет на Зелените в сила от 17.12.2011 г., броят на делегатите на МО за участие в Национално Събрание се определя по следния начин: – Ако Вашата МО се състои от 

Continue Reading…

Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате в никоя от местните организации

Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате в никоя от местните организации (МО) на партията, а имате желание да участвате в Националното събрание като гост, можете да попълните приложеното заявление за регистрация на гости и да го изпратите на организационния секретар на Зелените Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg най-късно до 17 март 2013г. Моля да 

Continue Reading…

Изисквания за редовно членство в Зелените

За да може да бъдете делегат с право на глас на предстоящото Национално събрание, Вие на първо място трябва да сте редовен член на партията, което означава, че трябва да сте заплатили членския си внос поне до месец февруари 2012 г. включително. Това е така, защото съгласно Раздел II, Чл. 8 (3) б. от Устава 

Continue Reading…

Изисквания за редовно членство в Зелените

За да може да бъдете делегат с право на глас на предстоящото Национално събрание, Вие на първо място трябва да сте редовен член на партията, което означава, че трябва да сте заплатили членския си внос поне до месец февруари 2012 г. включително. Това е така, защото съгласно Раздел II, Чл. 8 (3) б. от Устава 

Continue Reading…

Дневен ред на събранието

През двата дена на националното събрание от 9 до 10 часа ще тече регистрация на делегатите. Същинската работа започва от 10 часа. Следва примерен дневен ред, който ще бъде гласуван в началото на националното събрание и ще бъде разделен по дни. Отчет на Национален съвет Доклад на Контролен съвет Участие в изборите за народни представители 

Continue Reading…

Пътепис „Един ден във Фукушима. Една седмица в Япония“

Една година след ядрената катастрофа във Фукушима, Ребека Хармс – съпредседател на Групата на Зелените в Европейския парламент – посещава Япония. Обикаля страната заедно с активисти на японското антиядрено движение, което се радва на все повече поддръжници. Цяла седмица тя записва в дневника си своите впечатления – всичко, което чува и вижда, което я тревожи 

Continue Reading…