Девет въпроса към Министъра на земеделието по повод унищожената млада гора на Витоша

Тома Белев, Председател на Асоциацията на парковете в България

1. Защо, след като Дирекцията на природен парк „Витоша“ инвестира пари от бюджета, за да създаде система за наблюдение на входните пунктове в парка, една седмица мълчи кога са вкарани багерите на х. Алеко?
2. Какво показват записите от камерата на Драгалевци на Дирекцията на парка?
3. Защо, след като на 6 октомври директорът на парка г-жа Снежана Петрова е видяла багерите, които унищожават залесената от държавата и доброволци гора, си е замълчала и чак след разгарянето на скандала на 9 октомври е пуснала писмо с въпрос в Държавно горско стопанство – София?
4. Защо проверката е забелязала само увреждането под алеята х. Алеко – Меча поляна, а не и извършеното над нея увреждане?
5. Колко от двайсетте декара са унищожени между установяването на престъплението от Дирекцията на парка на 6 октомври и 9 октомври, когато се проведе проверката на РИОСВ София?
6. Какво е длъжен да направи един директор на парк, като види унищожаване на горска култура и увреждане на защитената територия в нарушение за плана за управление и законите за горите, за защитените територии и за биологичното разнообразие?
7. Има ли констативен протокол на Дирекцията на парка от 6 октомври, когато е извършена проверката?
8. Защо директорът на парка не е уведомил органите на МВР и Прокуратурата за престъплението?
9. Каква е темата на срещата между г-жа Петрова и мениджъра на Витоша ски г-н Радослав Пеев?

Vitosha

Comment List

  • Сълза 22 / 11 / 2015 Reply

    Към Галя: Винаги съм знаела, че Тома има скрити таланти. Но че може да нарежда на насекоми да унищожават гори, това надминава въображението дори на човек с развинтена фантазия като мен. От друга страна, не мога да си представя как багер без човешка намеса може да се озове на Витоша…

  • Калин Ненов 17 / 11 / 2015 Reply

    „Галя“, освен опорни точки, ще предложите ли и някакви отговори по деветте въпроса?

  • Галя 17 / 11 / 2015 Reply

    Господа зелени, моля учтиво да спрете с тези лъжи, които разпространявате. Прозрачно ясно е, че зад целия този случай, който раздухвате стои единствено желанието на г-н Тома Белев да се възкачи отново на поста директор на парк Витоша. Срамно и жалко е разпространението на тези лъжи и на използването на природата за задоволяването на амбициите, на един доказано провален човек като Белев, заради който корояда унищожи стотици декари вековна гора на Витоша. Срамно е и това, че вие му помагате. Явно целта е отново една, да се разпределят едни пари по джобовете на нашите хора. Жалки сте.

Вашият коментар